การประกวดกิจกรรม "รักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษ 21"
ประจำปีการศึกษา 2559

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

สถานศึกษายอดนักอ่านและส่งเสริมการคิด> รายชื่อผู้ลงทะเบียน

16.
ทุ่งทรายวิทยา
28 ส.ค. 2559
15.
ลานกระบือวิทยา
28 ส.ค. 2559
14.
มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กพ.
27 ส.ค. 2559
13.
นาบ่อคำวิทยาคม
26 ส.ค. 2559
12.
ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยาคม
26 ส.ค. 2559
11.
ขาณุวิทยา
26 ส.ค. 2559
10.
นครไตรตรึงษ์
26 ส.ค. 2559
9.
โกสัมพีวิทยา
25 ส.ค. 2559
8.
เรืองวิทย์พิทยาคม
24 ส.ค. 2559
7.
กำแพงเพชรพิทยาคม
24 ส.ค. 2559
6.
ปางมะค่าวิทยาคม
24 ส.ค. 2559
5.
ระหานวิทยา
23 ส.ค. 2559
4.
วชิรปราการวิทยาคม
23 ส.ค. 2559
3.
คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
23 ส.ค. 2559
2.
ห้วยยาวพิทยาคม
22 ส.ค. 2559
1.
ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม
17 ส.ค. 2559